Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Turistické cíle

Přírodní rezervace pod Benáteckým vrchem

Chráněné území o rozloze 69, 21 hektaru, nacházející se severně od obce Milovice na území bývalého vojenského prostoru , bylo v roce 2005 zařazeno do Národního seznamu evropsky významných lokalit. Geologické podloží tvoří převážně druhohorní vápenec a kaolinitické pískovce, na kterých převažuje půdní patro hnědozemí. Přírodní rezervace leží v mírně suché klimatické oblasti. Kvůli dlouhodobému využívání oblasti vojskem byly dlouhodobě káceny dřeviny, na místě tak v současnosti roste mnoho typů travin a bylin. Kromě trávníků tvoří biotop suchá vřesoviště a křoviny. Na rozdíl od okolí intenzivně zemědělsky využívané krajiny si zachovalo chráněné území unikátní rostlinnou a živočišnou diverzitu. V oblasti bylo zjištěno několik rostlin, které figurují v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky stejně jako chráněných rostlin. Nejvýznamnější rostlinou je hořec křížatý . Z hlediska fauny je lokalita výjimečná v rámci Středočeského kraje výskytem mnoha druhů zvláště chráněných bezobratlých, především motýlů a brouků. Nejcennějším druhem je kriticky ohrožený modrásek hořcový Rebelův, který je vývojově vázán na zde rostoucí hořec křížatý.

Divocí koně

Novým domovem prvního stáda divokých koní v ČR se stala nestátní rezervace v Milovicích na pozemcích ul.Ostravská. Návrat divokých koní patří k nejvýznamnějším událostem v historii tuzemské ochrany přírody a je součástí projektu zaměřeného na záchranu mizejících stepních společenstev a mimořádné fauny a vzácné fóry v Milovicích. Exmoorský pony byl na základě rozsáhlé vědecké studie zpracované mezinárodním vědeckým týmem jednoznačně určen jako plemeno, které nejlépe odpovídá původnímu divokému koni Evropy po stránce vzhledu, chování i dopadu na ekosystém.

 

 

Pratuři

Pratur, předek domácího skotu, patřil po tisíce let mezi nejdůležitější lovnou zvěř pravěkých lovců. Na počátku 17. století byl vyhuben, ale v Nizozemsku se vědci pustili do zpětného šlechtění a podařilo se z několika primitivních plemen vyšlechtit zvíře, které je praturům velmi podobné.

„V současnosti jsou již k dispozici zvířata druhé a třetí generace. Především býci již poměrně dobře odpovídají svým vzhledem samcům pratura,“ vysvětlil Dostál. Pratuři podle něj měli mohutné slonovinově světlé rohy s černými špičkami. Jejich letní srst byla hladká a krátká, na zimu zhoustla a znatelně se prodloužila. „Býci byli černí se světlým, někdy žlutavým úhořím pruhem podél páteře, samice byly hnědé až hnědočervené, podobně jako telata,“ popisoval Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Jeden býk a pět mladých jalovic budou v ohradě měsíc pod veterinární kontrolou. Pak je vypustí na hlavní, čtyřicetihektarovou pastvinu, kde se už teď pase 15 divokých koní. Oba druhy by společně měly spásat milovickou step. Koně se při pastvě zaměřují především na traviny, zatímco zpětně šlechtění pratuři budou spásat více náletové dřeviny tak, aby udrželi otevřený charakter krajiny.

 

Tůně a mokřady Josefov

V nivě Mlynařice pod Milovicemi realizovalo město Milovice v roce 2014 s podporou operačního programu Životní prostředí rozsáhlou revitalizační stavbu- Tůně a mokřady Josefov. Členitá soustava vodních hladin byla vyhloubena v hájích s převahou javoru jasanolistého po levé straně Mlynařice.Zatím jsou tůně kvůli čistotě vody od Mlynařice odděleny, je však záměrem, až se podaří zlepšit čištění splašků v Milovicích, zavést Mlynařici do soustavy, a tím její odpovídající úsek revitalizovat.

 

 

 

 

Naučná stezka Pozorovatelna

Naučná stezka seznamuje s částí bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá, známého hlavně pobytem sovětských vojsk v letech 1968–1991, i když výcvikový prostor zde byl založen již za Rakouska-Uherska. Stezka vede okolím vrchu Pozorovatelna, kde se vlivem činnosti armády paradoxně uchoval cenný biotop stepního a lesostepního charakteru s výskytem některých vzácných druhů rostlin a živočichů.
Velice zvláštní, pro Polabí netypická přírodní lokalita, která byla navíc dlouhá léta veřejnosti nepřístupná, rozhodně stojí za návštěvu.
www.stezky-info.cz

 

                                                     Platanová alej

Mezi přírodní zajímavosti patří platanová alej v „Rakouském“ táboře. Stromořadí 20 platanů javorolistých bylo v roce 2003 vyhlášeno památnými stromy.

 

                                                   Zaniklá obec Mladá

Od 18.6.2015 se můžete díky projektu žáků ZŠ T.G.Masaryka podívat do míst, kde stávala zaniklá obec Mladá. Na místě na Vás čeká informační tabule a místo, kde stál kostel je vyznačeno. Nebojte se, terén je vysekaný, takže Vás čeká pohodlná prohlídka.GPS: 50°15´33.588´N 14°53´20.400E

 

Mozaika

Mozaika se nachází v bývalém Důstojnickém domě. Tento dům byl vybudován Československou armádou a sovětské posádce následně roku 1979 předán jako dar. Na realizaci této mozaiky se podílel 10to členný tým a námět výzdoby zněl : "Bojové družby se sovětskými vojsky".  Do výroby byla dána v roce 1981 a obsahuje přes 440 tisíc kamenů. Celá montáž byla provedena a dokončena v roce 1982.

Tato mozaika je největší mozaikou ve Střední Evropě Po předchozí domluvě se na mozaiku můžete přijít podívat osobně a dozvíte se i pár zajímavostí o samotném díle a autorovi.

 

 

TOPlist