Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Pověst o založení bývalé obce Mladá

První zpráva o této vesnici (kostele) je z r. 1341; o jejím založení se zachovala zpráva:

 

V mlhavém dávnověku byla krajina tato, od Prahy až k Ml. Boleslavi a dále, porostlá divokým pralesem. Tehdy kněžic Boleslav, bratr knížete Václava, postavil si v nížině u Labe pevný hrad Boleslav Starou. Po letech syn jeho, Boleslav, postavil si na soutoku Jizery a Klenice hrad ještě pevnější dnešní to Boleslav Mladou. Ač nebyl tento hrad ještě zcela dostavěn, pozval Boleslav otce svého, knížete pražského, aby přítomen byl vysvěcení hradní kaple. Kníže sám však tehdy nejel, ale poslal na slavnost tu dceru svoji Mladu, kterou doprovázely dvě panny z rodů šlechtických a silně ozbrojená družina Vůdcem této výpravy ustanovil statečného Ctislava, jelikož cestování bylo tehdy velice nebezpečné. Od Prahy přes Boleslav starou a hrad Lysou vedla do hradu Boleslav Mladá (Taky Boleslavy Nova) cesta pralesem, těžce sjízdná, která je dosud vyznačena na starých mapách jako „Pražská cesta“ a jest položena asi jeden kilometr od Mladé. Tento kraj byl v oněch dobách ohrožován lupičskou bandou, jejímž vůdcem byl obávaný Hraboň . Doupata svá měli v roklinách zvaných Na Skalce, asi půl hodiny cesty vzdálené od „Mordových roklí“, což jest les asi 4 km severně od Milovic. Tyto názvy míst se uchovaly dodnes. Cesta tato, vedoucí pralesem s roklinami byla jako stvořená pro lupičské řemeslo. Průvod kněžny Mlady dojel tehdy šťastně do Ml. Boleslavi, ale hůře bylo na zpáteční cestě. Lupič Hraboň se dozvěděl o vzácných pocestných a přepadl je zde u Skalky se svou rotou. Čtyři lupiči zaskočili vůdce výpravy Ctislava, který jel vpředu, a ostatní se vrhli na členy průvodu, které dle Hraboňova rozkazu všechny zabili, až na ony tři ženy. Za ty chtěl Hraboň požadovati buď vysoké výkupné, a nebo si je chtěl ponechati pro svoji kratochvíli v lupičských doupatech. Oloupivše mrtvé, zavlekli panny do svých brlohů na Skalku a zde jali se pitím oslavovati vítězství. Ctislav, pod kterým byl zabit kůň, se ale zachránil a nikým nepozorován sledoval lupiče a tak seznal, kde mají své skrýše. Poté okamžitě spěchal na hrad Lysou, a tam vyžádav si koně, jel tryskem do Prahy, kde smutnou zprávu zvěstoval. Z Prahy vyjel ihned silný oddíl zbrojnošů, v jejichž čelo se opět postavil nebojácný Ctislav. Co koně mohli vydržet, ujížděl tento oddíl k místu, kde přepadení několik hodin předtím se stalo. Lupiči mezitím popíjeli a když nevázanost jejich dostoupila vrcholu, kázal Hraboň přivésti ony tři zajaté panny. Nežli však rozkaz ten mohl být vyplněn, zazněl lesní roh družiny Ctislavovy, která se vrhla na lupiče zabíjejíc je napořád.

Hraboň sám, vida, že je vše ztraceno, vrhnul se k doupěti, kde byly uvězněny panny, chtěje je pobíti. Neunikl však Ctislavovi, který ho ve smečce lupičů hledal. Rána Ctislavova meče rozťala hlavu vůdci lupičů až po ramena. Vítězná družina Ctislavova vnikla poté ve skrýš, v níž byly panny ukryty. Našla je klečící v doupěti, modlící se ke svaté Kateřině, které Mlada slíbil postaviti kapli na tomto místě ke cti sv. Kateřiny, budou-li zachráněny. Kníže měl radost velkou nad zachráněním své dcery a ona také nezapomněla na svůj slib, daný ve chvílích úzkosti a ještě téhož roku dala zde na Skalce postaviti kapli ke cti sv. Kateřiny. Statečný Ctislav byl za odměnu povýšen na vladyku a krajinu zdejší, kolem Skalky, dostal od knížete darem. Kněžna Mlada založila s oněmi dvěma pannami klášter, v němž byla první abatyší. Později to byl klášter šlechtičen. Ctislav se svým rodem vykácel lesy kolem Skalky a kaple a založil zde obec, kterou podle zakladatelky kaple nazval Mlada. Obec tu ale trpěla nedostatkem vody a když byl nížeji objeven pramen, který tvořil rybník, byla obec přemístěna k prameni a rybníku. Později pak, postaven zde byl kostel sv. Kateřiny, kdežto kaple Na Skalce časem zašla.

Tolik tedy k pověsti o vzniku Mladé

 

Zdroj: http://cyklocesty.cz/data/obce/36/mlada/historie.html

TOPlist