Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Dolní Bousov

                             Dolní Bousov                                    

Dolní Bousov se nachází 47,9km od města Milovice.

Historie Dolního Bousova je archeologicky doložena od mladší a pozdní doby kamenné (6000 - 3000 př.n.l.) i z doby bronzové. V době železné zde pobývali germánští Markomani a od 8. století Slované. První písemnou zprávu máme z roku 1318, kdy se zde připomíná Ctibor z Búsovce, roku 1330 se uvádí Bús z Bousova, pravděpodobný zakladatel tvrze na návrší za farou (dnes Na Tvrzi), zanikla zřejmě za husitských válek.

Ve městě můžete navštívit :

Kostel sv. Kateřiny

Barokní kostel byl vystavěn v letech 1759 – 1760. Rozsáhlé rekonstrukce proběhly v roce 1909. Dominantou budovy je barokní centrála elipsovitého půdorysu s velkým čtvercovým presbytářem a s oratořemi.Směrem za presbytářem je hranolová věž (přistavěna v roce 1832), v prostoru pod ní je sakristie. Stěny budovy jsou hladké, okna jsou vysoká s půlkruhovými záklenky.    

Bývalá Fara

V roce 1677 byla na území městečka postavena lovecká a rybářská chata, kterou pro hraběte Humprechta Černína postavil významný stavitel Francesco Caratti (mj. stavitel Černínského paláce na Hradčanech). Tato chata v pozdějších letech vyhořela a po její obnově byla upravena na budovu fary. Nyní zde sídlí Městská knihovna a infocentrum Dolního Bousova.

 

Socha sv.Václava

V roce 1830 přispěla obec Rohatsko Dolnímu Bousovu na sochu sv. Václava, umístěnou na rozhraní katastrálních území obou obcí. V sedmdesátých letech 20. století byla socha sv. Václava vandaly často poškozována a nakonec shozena. Po několikaletém „uložení“ sochy ve sklepních prostorách pod rohatskou hospodou, byla socha společným úsilím občanů Rohatska a Dolního Bousova předána k restauraci. Znovu na původní místo byla postavena v roce 1990, avšak v roce 2005 byla nezjištěnými pachateli zcizena a odvezena neznámo kam.
V současné době je zde umístěna nová kopie sochy sv. Václava, důkladně zajištěná proti jejímu odcizení.

TOPlist